De naam 'Lorna' is ontleend aan Karakter (1938) een roman van de Nederlandse schrijver Ferdinand Bordewijk, die zich hoofdzakelijk afspeelt in het Rotterdam van na de Eerste Wereldoorlog tot eind jaren '30.

Het verhaal wordt voorafgegaan door een motto van Samuel Coleridge uit 'The Rime of the Ancient Mariner: 'A sadder and wiser man / he rose the morrow morn' (De volgende dag stond hij op / als een treuriger en wijzer man). Het boek toont de schaduwzijden van een sterk karakter. Er is een wederzijdse, maar niet uitgesproken toenadering tussen Jacob Katadreuffe (de hoofdpersoon) en Lorna te George (een secretaresse van het advocatenkantoor). Katadreuffe beziet de relatie echter vooral in termen van zijn carrièrebelang (hij heeft er altijd van gedroomd om advocaat te worden) en zij trouwt uiteindelijk met een ander. Te laat beseft Jacob dat hij oprechte liefde voor haar koesterde.

Die keuze - en eigenlijk geldt dat voor de roman als geheel - heeft me altijd geïntrigeerd. Jacobs sterke karakter heeft ervoor gezorgd dat hij (tegen alle verwachtingen in) door heel veel doorzettingsvermogen uiteindelijk advocaat wordt, maar de prijs is hoog, misschien wel te hoog, want daardoor verliest hij datgene waar het echt om draait in het leven, namelijk de liefde, uit het oog. Zijn belangrijkste keuze had (m.i.) Lorna moeten zijn en daarom heet mijn uitgeverij 'Lorna', als symbool voor de (wederom in mijn ogen) juiste keuze.